Całoroczne zajęcia sekcji sportowych

W dniu 29 grudnia 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św.Trójcy w Bielsku Białej zorganizował uroczyste zakończenie całorocznych zajęć sekcji sportowych – Lekkoatletycznej – prowadzonej w każdy wtorek na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kopalińskiego oraz Nordic Walking prowadzonych w każdą sobotę na ścieżkach rekreacyjnych naszego miasta.

Zajęcia te podobnie jak w latach poprzednich zostały dofinansowane z FRKF przez Ministerstwo Sportu w Warszawie.
Wszystkie zajęcia sekcji sportowych prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów sportowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Można było zaobserwować jak wiele radości sprawiły wszelkiego rodzaju konkursy i ćwiczenia a przede wszystkim jak wytworzyły sportową, zdrową rywalizację. Wszystkim uczestnikom zajęć wręczono dyplomy i nagrody za udział w sekcjach sportowych.
Najbardziej aktywnym zawodnikom wręczono puchary.
Na podkreślenie zasługuje również fakt iż zarówno prowadzone zajęcia sportowe jak i przeprowadzone rozgrywki przyczyniły się do wyzwolenia wśród wszystkich uczestników aktywnego i zdrowego trybu życia  jak również dążenia do ciągłej, systematycznej pracy mającej na celu pokonanie własnych niedyspozycji,uczenia się umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach a przez to wzrostu poczucia własnej wartości.

 • s01
 • s02
 • s03
 • s04
 • s05
 • s06
 • s07
 • s08
 • s09
 • s10
 • s11
 • s12
 • s13
 • s14
 • s15
 • s16
 • s17
 • s18
 • s19
 • s20
 • s21
 • s22
 • s23
 • s24
 • s25
 • s26
 • s27
 • s28
 • s29
 • s30
 • s31
 • s32
 • s33
 • s34
 • s35
 • s36
 • s37
 • s38
 • s39
 • s40
 • s41
 • s42
 • s43
 • s44

Nawigacja

banerauratech