Wiosenny Turniej Lekkoatletyczny w Lalikach

W dniach 16 – 18 marzec 2018r Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej zorganizował Wiosenny Turniej Lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku.

Lekkoatletyka jako jedna z nielicznych dyscyplin sportowych pozwala osobom niepełnosprawnym wykorzystać swoje szanse w podnoszeniu poziomu sportowego niezależnie od posiadanych warunków fizycznych i dyspozycji psychicznych. Praktycznie każdy człowiek może znaleźć konkurencję w lekkoatletyce, która będzie jemu najbardziej odpowiadała.

Jedną z olbrzymich zalet lekkoatletyki jest jej duży wpływ na poprawę stanu zdrowia ćwiczących. Konkurencje turniejowe przeprowadzono na sali gimnastycznej i boisku Orlik przy Szkole w Lalikach oraz salach sportowo-rekreacyjnych ZAZ w Lalikach. W Turnieju uczestniczyło 100 niepełnosprawnych członków naszego Stowarzyszenia w różnym wieku z Kóz, Lalik i Bielska Białej oraz 10 osób obsługi technicznej. Zgodnie z założonym programem na turnieju przeprowadzono między innymi następujące konkurencje: rzut piłką na odległość, rzut piłką lekarską, rzuty do kosza, rzuty do celu, tory przeszkód, skoki , biegi i marszobiegi, gry i zabawy bieżne i skoczne itp. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali słodkie upominki a zwycięzcy poszczególnych konkurencji medale i puchary oraz dyplomy.

Za główny cel organizowanej imprezy przyjęto popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych, szeroko rozumianą integrację, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play" zawodników.

Impreza została dofinansowana ze środków FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ul. Senatorska 14.

 • WP_20180317_10_05_59_Pro
 • WP_20180317_10_17_38_Pro
 • WP_20180317_10_18_11_Pro
 • WP_20180317_10_19_55_Pro
 • WP_20180317_10_20_01_Pro
 • WP_20180317_10_20_19_Pro
 • WP_20180317_10_21_44_Pro
 • WP_20180317_10_29_45_Pro
 • WP_20180317_10_29_56_Pro
 • WP_20180317_10_30_42_Pro
 • WP_20180317_10_33_45_Pro
 • WP_20180317_10_33_51_Pro
 • WP_20180317_10_33_55_Pro
 • WP_20180317_10_35_24_Pro
 • WP_20180317_10_36_37_Pro
 • WP_20180317_10_36_45_Pro
 • WP_20180317_10_47_23_Pro
 • WP_20180317_10_47_35_Pro
 • WP_20180317_10_47_48_Pro
 • WP_20180317_10_48_20_Pro
 • WP_20180317_10_48_30_Pro
 • WP_20180317_10_48_41_Pro
 • WP_20180317_10_49_11_Pro
 • WP_20180317_10_49_14_Pro
 • WP_20180317_10_49_38_Pro
 • WP_20180317_10_49_51_Pro
 • WP_20180317_10_50_12_Pro
 • WP_20180317_10_51_08_Pro
 • WP_20180317_10_51_24_Pro
 • WP_20180317_10_51_28_Pro
 • WP_20180317_10_51_43_Pro
 • WP_20180317_10_52_35_Pro
 • WP_20180317_10_52_53_Pro
 • WP_20180317_10_53_07_Pro
 • WP_20180317_10_53_21_Pro
 • WP_20180317_10_53_27_Pro
 • WP_20180317_10_53_42_Pro
 • WP_20180317_10_54_22_Pro
 • WP_20180317_10_55_57_Pro
 • WP_20180317_10_57_26_Pro
 • WP_20180317_10_57_45_Pro
 • WP_20180317_10_58_05_Pro
 • WP_20180317_10_58_19_Pro
 • WP_20180317_10_59_30_Pro
 • WP_20180317_10_59_47_Pro
 • WP_20180317_11_00_00_Pro
 • WP_20180317_11_04_07_Pro

Nawigacja

banerauratech