„Dużo piłki i nie tylko” - Integracyjny Turniej Sportowy dla osób niepełnosprawnych 60+

Już po raz drugi w tym roku Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizował sportową imprezę integracyjną „Dużo piłki i nie tylko” dla osób niepełnosprawnych 60 + przy udziale młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lalikach i Świetlicy Środowiskowej „Milusińscy „ z Bielska Białej. Impreza odbyła się w dniach 18 – 20 maja 2018r . Uczestniczyło w niej 110 osób w tym 100 zawodników, 8 osób obsługi instruktorskiej, technicznej i medycznej i 2 wolontariuszy.

Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych była popularyzacja piłki , a co za tym idzie – aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie, w każdym wieku (również w podeszłym), a także szeroko rozumiana integracja .   Organizując w/w imprezę pokazaliśmy, że choć uczestnikami rozgrywek i turniejów były osoby niepełnosprawne, to ich marzenia, pasje i ambicje były takie same jak każdego zdrowego człowieka. Rozgrywki połączyły wszystkich, którzy kochają piłkę . Dodatkowo nasze przedsięwzięcie przełamało bariery i uprzedzenia funkcjonujące w różnych grupach społecznych: – niepełnosprawności, bo każdy z zawodników boryka się z innymi schorzeniami i urazami, a mimo to udowadnia, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w realizacji swoich pasji, – wiekowe, bo nie ma wyznaczonej granicy „od - do” i zawodnicy mieli od kilku do kilkudziesięciu lat.

                Realizacja zadania, bezpośrednie kontakty osób niepełnosprawnych z młodzieżą i dorosłymi osobami pełnosprawnymi ułatwiło przekroczenie bariery zahamowań psychicznych i fizycznych jaka dzieli osoby niepełnosprawne od zdrowych.

Zrealizowanie powyższego zadania wywarło także korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych cech osobowości niepełnosprawnych członków naszego Stowarzyszenia (wzajemna pomoc w ćwiczeniach, rywalizacja, dążenie do poznawania nowych umiejętności, chęć kształtowania sylwetki – walka z otyłością).

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

       

 • laliki maj (1 of 40)
 • laliki maj (10 of 40)
 • laliki maj (11 of 40)
 • laliki maj (12 of 40)
 • laliki maj (13 of 40)
 • laliki maj (14 of 40)
 • laliki maj (15 of 40)
 • laliki maj (16 of 40)
 • laliki maj (17 of 40)
 • laliki maj (18 of 40)
 • laliki maj (19 of 40)
 • laliki maj (2 of 40)
 • laliki maj (20 of 40)
 • laliki maj (21 of 40)
 • laliki maj (22 of 40)
 • laliki maj (23 of 40)
 • laliki maj (24 of 40)
 • laliki maj (25 of 40)
 • laliki maj (26 of 40)
 • laliki maj (27 of 40)
 • laliki maj (28 of 40)
 • laliki maj (29 of 40)
 • laliki maj (3 of 40)
 • laliki maj (30 of 40)
 • laliki maj (31 of 40)
 • laliki maj (32 of 40)
 • laliki maj (33 of 40)
 • laliki maj (34 of 40)
 • laliki maj (35 of 40)
 • laliki maj (36 of 40)
 • laliki maj (37 of 40)
 • laliki maj (38 of 40)
 • laliki maj (39 of 40)
 • laliki maj (4 of 40)
 • laliki maj (40 of 40)
 • laliki maj (5 of 40)
 • laliki maj (6 of 40)
 • laliki maj (7 of 40)
 • laliki maj (8 of 40)
 • laliki maj (9 of 40)
 

                                                                                                

Nawigacja

banerauratech