Jesienne senioralna na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+

W dniach 12 – 14.10.2018r. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizował  imprezę „Jesienne senioralia na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+. W imprezie uczestniczyło  120 osób w tym 110 zawodników, 2 opiekunów - wolontariuszy, 8 osób obsługi instruktorskiej, technicznej i medycznej.

Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych 60+ było popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana integracja, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play". Jako ,że uczestnikami imprezy byli seniorzy              ( w większości w wieku 60-80 lat) za szczegółowy cel przyjęto aktywizację osób w podeszłym wieku i ich  wzajemną integrację.

Ruch to zdrowie, bez względu na wiek. Niestety, osoby w starszym wieku nierzadko doświadczają problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają im wykonywanie intensywnych ćwiczeń fizycznych. Okres „jesieni życia” nie musi jednak oznaczać braku aktywności i apatii, a wręcz nie powinien. Idealnym miejscem na wspólne ćwiczenia były więc Jesienne Senioralia na sportowo, które za cel obrały sobie integracje i aktywizację osób starszych.

W zorganizowanej imprezie uczestniczyli niepełnosprawni seniorzy z Klubów Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich 60+ z Komorowic, Bielska Białej i Żywca a także członkowie Stowarzyszenia "Serce dla Serca". Zgodnie z regulaminem imprezy każda z zaproszonych jednostek wystawiła 20 osobową reprezentację zawodników rywalizujących wzajemnie ze sobą w rozgrywkach turniejowych . Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali dyplomy i słodkie upominki, natomiast zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach medale, puchary i statuetki. Impreza ta była promocją aktywnego wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak również  miała charakter edukacji prozdrowotnej.

Poprzez prowadzoną rywalizację i współzawodnictwo sportowe pokazaliśmy seniorom, że nadal są młodzi duchem, że wiele potrafią, że pomimo upływu wieku i ograniczeń zdrowotnych nie mogą pozwolić na zepchnięcie ich na margines, na wykluczenie społeczne

W toku imprezy Prezes Stowarzyszenia Ks. Prałat Józef Oleszko złożył Seniorom życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy umożliwiło podniesienie sprawności fizycznej, jak również odzyskanie wiary we własne siły Seniorów.

Zadanie zostało zrealizowane w 100% .  

 

 • _DSC1839
 • _DSC1840
 • _DSC1841
 • _DSC1842
 • _DSC1843
 • _DSC1844
 • _DSC1845
 • _DSC1846
 • _DSC1847
 • _DSC1848
 • _DSC1849
 • _DSC1850
 • _DSC1851
 • _DSC1852
 • _DSC1853
 • _DSC1854
 • _DSC1855
 • _DSC1856
 • _DSC1857
 • _DSC1858
 • _DSC1859
 • _DSC1860
 • _DSC1861
 • _DSC1862
 • _DSC1863
 • _DSC1864
 • _DSC1865
 • _DSC1866
 • _DSC1867
 • _DSC1868
 • _DSC1869
 • _DSC1870
 • _DSC1871
 • _DSC1872
 • _DSC1873
 • _DSC1874
 • _DSC1875
 • _DSC1876
 • _DSC1877
 • _DSC1878
 • _DSC1879
 • _DSC1880
 • _DSC1881
 • _DSC1882
 • _DSC1883
 • _DSC1884
 • _DSC1885
 • _DSC1886
 • _DSC1887
 • _DSC1888
 • _DSC1889
 • _DSC1890
 • _DSC1891
 • _DSC1892
 • _DSC1893
 • _DSC1894
 • _DSC1895
 • _DSC1896
 • _DSC1897
 • _DSC1898
 • _DSC1899
 • _DSC1900
 • _DSC1901
 • _DSC1902
 • _DSC1903
 • _DSC1904
 • _DSC1905
 • _DSC1906
 • _DSC1907
 • _DSC1908
 • _DSC1909
 • _DSC1910
 • _DSC1911
 • _DSC1912
 • _DSC1913
 • _DSC1914
 • _DSC1915
 • _DSC1916
 • _DSC1917
 • _DSC1918
 • _DSC1919
 • _DSC1920
 • _DSC1921
 • _DSC1922
 • _DSC1923
 • _DSC1924
 • _DSC1925
 • _DSC1926
 • _DSC1927
 • _DSC1928
 • _DSC1929
 • _DSC1930
 • _DSC1931
 • _DSC1932
 • _DSC1933
 • _DSC1934
 • _DSC1935
 • _DSC1936
 • _DSC1937
 • _DSC1938
 • _DSC1939
 • _DSC1940
 • _DSC1941
 • _DSC1942
 • _DSC1943
 • _DSC1944
 • _DSC1945
 • _DSC1946
 • _DSC1947
 • _DSC1948
 • _DSC1949
 • _DSC1950
 • _DSC1951
 • _DSC1952
 • _DSC1953
 • _DSC1954
 • _DSC1955
 • _DSC1956
 • _DSC1957
 • _DSC1958
 • _DSC1959
 • _DSC1960
 • _DSC1961
 • _DSC1962
 • _DSC1965
 • _DSC1966
 • _DSC1967
 • _DSC1968
 • _DSC1969
 • _DSC1970
 • _DSC1971
 • _DSC1972
 • _DSC1973
 • _DSC1974
 • _DSC1975
 • _DSC1976
 • _DSC1977
 • _DSC1978
 • _DSC1979
 • _DSC1980
 • _DSC1981
 • _DSC1982
 • _DSC1983
 • _DSC1984
 • _DSC1985
 • _DSC1986
 • _DSC1987
 • _DSC1988
 • _DSC1989
 • _DSC1990
 • _DSC1991
 • _DSC1992
 • _DSC1993
 • _DSC1994
 • _DSC1995
 • _DSC1996
 • _DSC1997
 • _DSC1998
 • _DSC1999
 • _DSC2000
 • _DSC2001
 • _DSC2002
 • _DSC2003
 • _DSC2004
 • _DSC2005
 • _DSC2006
 • _DSC2007
 • _DSC2008
 • _DSC2009
 • _DSC2010
 • _DSC2011
 • _DSC2012
 • _DSC2013
 • _DSC2014
 • _DSC2015
 • _DSC2016
 • _DSC2017
 • _DSC2018
 • _DSC2019
 • _DSC2020
 • _DSC2021
 • _DSC2022
 • _DSC2023
 • _DSC2024
 • _DSC2025
 • _DSC2026
 • _DSC2027
 • _DSC2028
 • _DSC2029
 • _DSC2030
 • _DSC2031
 • _DSC2032
 • _DSC2033
 • _DSC2034
 • _DSC2035
 • _DSC2036
 • _DSC2037
 • _DSC2038
 • _DSC2039
 • _DSC2040
 • _DSC2041
 • _DSC2042
 • _DSC2043
 • _DSC2044
 • _DSC2045
 • _DSC2046
 • _DSC2047
 • _DSC2048
 • _DSC2049
 • _DSC2050
 • _DSC2051
 • _DSC2052
 • _DSC2053
 • _DSC2054
 • _DSC2055
 • _DSC2056
 • _DSC2057
 • _DSC2058
 • _DSC2059
 • _DSC2060
 • _DSC2061
 • _DSC2062
 • _DSC2063
 • _DSC2064
 • _DSC2065
 • _DSC2066
 • _DSC2067
 • _DSC2068
 • _DSC2069
 • _DSC2070
 • _DSC2071
 • _DSC2072
 • _DSC2073
 • _DSC2074
 • _DSC2075
 • _DSC2076
 • _DSC2077
 • _DSC2078
 • _DSC2079
 • _DSC2080
 • _DSC2082
 • _DSC2083
 • _DSC2084
 • _DSC2085
 • _DSC2086
 • _DSC2087
 • _DSC2088
 • _DSC2089
 • _DSC2090
 • _DSC2091
 • _DSC2092
 • _DSC2093
 • _DSC2094
 • _DSC2095
 • _DSC2096
 • _DSC2097
 • _DSC2098
 • _DSC2099
 • _DSC2100
 • _DSC2101
 • _DSC2102
 • _DSC2103
 • _DSC2104
 • _DSC2105
 • _DSC2106
 • _DSC2107
 • _DSC2108
 • _DSC2109
 • _DSC2110
 • _DSC2111
 • _DSC2112
 • _DSC2113
 • _DSC2114
 • _DSC2115
 • _DSC2116
 • _DSC2117
 • _DSC2118
 • _DSC2119
 • _DSC2120
 • _DSC2121
 • _DSC2122
 • _DSC2123
 • _DSC2124
 • _DSC2125
 • _DSC2126
 • _DSC2127
 • _DSC2128
 • _DSC2129
 • _DSC2130
 • _DSC2131
 • _DSC2132
 • _DSC2136
 • _DSC2137
 • _DSC2138
 • _DSC2139
 • _DSC2140
 • _DSC2141
 • _DSC2142
 • _DSC2143
 • _DSC2144
 • _DSC2145