Zimowa Spartakiada

Zimowa Spartakiada dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku – Laliki – Istebna.

W dniach 08 – 10 marzec 2019r Zarząd  Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” w Bielsku Białej zorganizował Zimową Spartakiadę dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku . Impreza ta została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem przyjął Pan Witold Bańka  - Minister Sportu i Turystyki.

 

 Zgodnie z założonym programem Zimową Spartakiadę  Osób Niepełnosprawnych  przeprowadzono w ciągu 3 dni w Lalikach, zaś w ramach tej imprezy po raz pierwszy Memoriał Andrzeja Krama w dniu 9 marca w Istebnej.

Memoriał  to organizowane po raz pierwszy zawody narciarskie   dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku , mające uczcić pamięć zmarłego dniu 29 marca 2015 roku Andrzeja Krama, narciarza alpejskiego, trenera, zasłużonego działacza Polskiego Związku Narciarskiego i Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, brązowego medalisty mistrzostw Polski w slalomie, zdobywcy złotego medalu młodzieżowych mistrzostw Polski , a zarazem długoletniego Prezesa Zarządu Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Szusujmy Razem” .

Oprócz zawodów w ramach Memoriału zorganizowano spotkanie byłych zawodników z Integracyjnego Stowarzyszenia „Szusujmy Razem” podopiecznych Stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” z Istebnej oraz zawodników ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Serce dla Serca” w  Szkole Podstawowej w Istebnej poświęcone pamięci zmarłego Andrzeja Krama.  Prezentację multimedialną dokonań  zasłużonego działacza przedstawił Pan Poseł Jacek Falfus – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki oraz członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

W imprezie uczestniczyło 150 osób w tym 120 zawodników .Założone cele imprezy,miedzy innymi:

Popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych   wśród osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana integracja,kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play" – zostały w 100% zrealizowane.

Zwycięzcom Pan Poseł Jacek Falfus wręczył puchary, dyplomy i nagrody, zaś wszystkim uczestnikom imprezy Prezes Stowarzyszenia Ks. Prałat Józef Oleszko przekazał dyplomy i słodkie upomniki.

„Zimowa Spartakiada dla osób niepełnosprawnych „to tylko jedno z wielu przedsięwzięć  realizowanych przez  Zarząd Stowarzyszenia - powiedział  Poseł RP Jacek Falfus.  Zawody pokazały jak ważne jest organizowanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, które przebywając w grupie rywalizują ze sobą, cieszą się ,stają się jeszcze bardziej otwarte na świat. Szczególnie jednak cieszy mnie zorganizowanie w ramach tego przedsięwzięcia Memoriału Andrzeja Krama  , przypomnienie Jego dokonań i uczczenie Jego pamięci. Zorganizowane dzisiejsze zawody narciarskie i jazdy na byle czym a także cała Zimowa Spartakiada Osób niepełnosprawnych to chęć uczczenia pamięci zmarłego Prezesa Stowarzyszenia „Szusujmy Razem” i  Przyjaciela  Stowarzyszenia  „Serce dla Serca.

Imprezę podsumował również Prezes Stowarzyszenia…”Zawody uważam za niezwykle udane  -  powiedział Ks. Prałat Józef Oleszko – Prezes Stowarzyszenia „Serce dla Serca”. Myślę, że tego typu imprez powinno być organizowanych znacznie więcej. Sportowa rywalizacja wyzwala pozytywne emocje przez co można chociaż na chwilę zapomnieć o swoich codziennych troskach i zdrowotnych niedomaganiach. Nie bez znaczenia jest fakt iz w zawodach wzięli udział niepełnosprawni członkowie ze Stowarzyszeń „Szusujmy Razem i Serce dla Serca”z Bielska Białej oraz Stowarzyszenia „Dobrze ,że Jesteś „ z Istebnej.

   

 • _DSC4907
 • _DSC4913
 • wisla2019-10
 • wisla2019-11
 • wisla2019-12
 • wisla2019-13
 • wisla2019-14
 • wisla2019-15
 • wisla2019-16
 • wisla2019-17
 • wisla2019-18
 • wisla2019-19
 • wisla2019-2
 • wisla2019-20
 • wisla2019-21
 • wisla2019-22
 • wisla2019-23
 • wisla2019-24
 • wisla2019-25
 • wisla2019-26
 • wisla2019-27
 • wisla2019-28
 • wisla2019-29
 • wisla2019-3
 • wisla2019-30
 • wisla2019-31
 • wisla2019-32
 • wisla2019-33
 • wisla2019-34
 • wisla2019-35
 • wisla2019-36
 • wisla2019-37
 • wisla2019-38
 • wisla2019-39
 • wisla2019-4
 • wisla2019-40
 • wisla2019-41
 • wisla2019-42
 • wisla2019-43
 • wisla2019-44
 • wisla2019-45
 • wisla2019-46
 • wisla2019-5
 • wisla2019-6
 • wisla2019-7
 • wisla2019-8
 • wisla2019-9
 • wisla2019

Nawigacja

banerauratech