Jesienne Senioralia na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+

W dniach 06-08.09.2019r Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizował imprezę „Jesienne Senioralia na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60 +. 

a

 

W imprezie uczestniczyło 120 osób w tym 100 zawodników, 3 wolontariuszy i 7 osób obsługiinstruktorsko-technicznej. Wszyscy Seniorzy podzieleni na 5 dwudziestoosobowych grup rywalizowali o Puchar Posła Jacka Falfusa oraz Puchar Księdza Prałata Józefa Oleszki. Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych 50+ było popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana integracja, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play". Jako ,że uczestnikami imprezy ”Jesienne Senioralia na sportowo” byli seniorzy ( w większości w wieku 60-80 lat) za szczegółowy cel przyjęto aktywizację osób w podeszłym wieku, ich integrację- zarówno wzajemną jak i z osobami młodymi i zdrowymi. Poprzez prowadzoną rywalizację i współzawodnictwo sportowe pokazaliśmy seniorom, że nadal są młodzi duchem, że wiele potrafią, że pomimo upływu wieku i ograniczeń zdrowotnych nie mogą pozwolić na zepchnięcie ich na margines, na wykluczenie społeczne.

Zadanie zostało zrealizowane w 100%

Nawigacja

banerauratech