Letnie obozy sportowe dla osób niepełnosprawnych w  2020r.

Rok 2020 jest wyjątkowo trudny. Zewsząd szalejąca pandemia, różnego rodzaju nakazy i zakazy, całkowity reżim sanitarny, zaniepokojenie organizatorów czy się uda? Czy nie narazimy seniorów i osób niepełnosprawnych na niebezpieczeństwo, czy wszyscy wytrzymamy obowiązujący reżim sanitarny..

 

Pomimo tych wszystkich obaw Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu w Warszawie zorganizował w 2020 r aż trzy turnusy letnich obozów sportowych. Dwa pierwsze w miesiącu  lipcu i sierpniu w Niechorzu oraz jeden w miesiącu wrześniu w Karwi.. Dwa z nich zorganizowano dla osób niepełnosprawnych 60+, jeden dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku. 

Obóz sportowy dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku w Karwi został zaplanowany w miesiącu czerwcu, jednakże z uwagi na sytuację epidemiologiczną wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośba o aneks do umowy na organizację letnich obozów sportowych i przesunięcie terminu jego realizacji na miesiąc wrzesień br.

W obozach łącznie uczestniczyło 150 osób w tym 131 zawodników,w tym aż 106  kobiet.

Programy zajęć wszystkich trzech obozów zostały zrealizowane w 100%. Niepełnosprawni uczestnicy rywalizowali w zawodach podczas turniejów sportowych, zawodów pływackich, turniejach tenisa stołowego, a także rozgrywek w warcabach  i zawodach piłkarskich.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również turnieje piłki plażowej, siatkowej  i ręcznej a także rozgrywek w „dwa ognie”,  czy „kapitanie przeprowadź drużynę”

Codziennie były prowadzone zajęcia gimnastyczne rano i popołudniu w basenie na świeżym powietrzu. Zajęcia te przyczyniały się do usprawnienia fizycznego niepełnosprawnych podopiecznych naszego Stowarzyszenia. W tym roku pogoda była „ w tzw. kratkę” ale mimo tego dużym zainteresowaniem cieszyły się poranne spacery brzegiem morza i turnieje Nordic Walking.

Dbaliśmy także o sprawy duchowe. Był czas na spotkanie z Bogiem w pięknie przyrody. Spacer nad brzegiem morza daje wiele okazji do refleksji nad światem  i nad własnym życiem. Podczas obozów w Niechorzu codziennie gromadziliśmy się na Eucharystii. Po wspólnych modlitwach był czas radości w piosence i krótkich katechezach biblijnych.        Nie brakowało także czasu na osobiste rozmowy i spotkania.

Pomimo wszelkich trudności organizacyjnych daliśmy radę. Obozy były niezwykle udane. Bardzo dziękujemy za dofinansowanie bez którego ich realizacja nie byłaby mozliwa.

Szczegółowe informacje z wszystkich trzech obozów zostały zawarte w sprawozdaniach jednostkowych

 • jimage001
 • jimage002
 • jimage003
 • jimage004
 • jimage005
 • jimage006
 • jimage007
 • jimage008
 • jimage009
 • jimage010
 • jimage011
 • jimage012
 • jimage013
 • jimage014
 • jimage015
 • jimage016
 • jimage017
 • jimage018
 • jimage019
 • jimage020
 • jimage021
 • jimage022
 • jimage023
 • jimage024
 • jimage025
 • jimage026
 • jimage027
 • jimage028
 • jimage029
 • jimage030
 • jimage031
 • jimage032
 • jimage033
 • jimage034
 • jimage035
           

Nawigacja

banerauratech