Letnie obozy dla osób niepełnosprawnych w 2019r w Karwi i w Niechorzu

Podobnie jak  w latach ubiegłych Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu w Warszawie zorganizował w 2019r aż trzy turnusy letnich obozów sportowych. Dwa pierwsze w miesiącu czerwcu i lipcu w Karwi oraz jeden w miesiącu sierpniu w Niechorzu. Dwa z nich zorganizowano dla osób niepełnosprawnych 60+, jeden dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku.

W obozach łącznie uczestniczyło 150 osób w tym 126 zawodników,w tym aż 95 kobiet.

Programy zajęć wszystkich trzech obozów zostały zrealizowane w 100%. Niepełnosprawni uczestnicy rywalizowali w zawodach podczas turniejów sportowych, zawodów pływackich, turniejach tenisa stołowego, a także rozgrywek w warcabach  i zawodach piłkarskich.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również turnieje piłki plażowej, siatkowej  i ręcznej a także rozgrywek w „dwa ognie”, na które zapraszano członków innych stowarzyszeń wypoczywających we pobliżu.

Codziennie były prowadzone zajęcia gimnastyczne rano i popołudniu w basenie na świeżym powietrzu. Zajęcia te przyczyniały się do usprawnienia fizycznego niepełnosprawnych podopiecznych naszego Stowarzyszenia. W tym roku pogoda była wspaniała, stąd dużym zainteresowaniem cieszyły się poranne spacery brzegiem morza i turnieje Nordic Walking.

Dbaliśmy także o sprawy duchowe. Był czas na spotkanie z Bogiem w pięknie przyrody. Spacer nad brzegiem morza daje wiele okazji do refleksji nad światem  i nad własnym życiem. Codziennie gromadziliśmy się na Eucharystii. Po wspólnych modlitwach był czas radości w piosence i krótkich katechezach biblijnych.        Nie brakowało także czasu na osobiste rozmowy i spotkania.

Szczegółowe informacje z wszystkich trzech obozów zostały zawarte w sprawozdaniach jednostkowych

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Nawigacja

banerauratech