Ruszył Rządowy Program ASOS – edycja 2017

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy tut. Parafii Trójcy Przenajświętszej od miesiąca marca 2017r   w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 realizuje zadanie

        

"Aktywny i Bezpieczny  Senior 60 + z Pasją".

 asoslogo

                        

Podstawowym założeniem projektu jest odpowiedź na istniejące potrzeby kulturalne, edukacyjne, zdrowotne, bezpieczeństwa

seniorów oraz kształtowanie ich właściwego stylu życia.

 Potrzeby te będą zaspakajane poprzez zajęcia edukacyjne w zakresie kultury sztuki, religii, muzyki, teatru, plastyki i rękodzieła ludowego, fotografii, ekologii,  sportu, samoobrony i bezpieczeństwa oraz  zdrowia i dietetyki .

Zajęcia będą składały się z komponentu teoretycznego i praktycznego.  Ważnym ich elementem będzie odwołanie się i uwzględnienie bogatej tradycji regionu beskidzkiego.

 Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów wykładowców, samych seniorów, wolontariuszy w 4  grupach w  Bielsku Białej, Komorowicach i  Kozach.

 Poszczególne bloki zajęć będą kończyły się warsztatami edukacyjnymi  i praktycznymi w Lalikach.

W ramach realizowanego programu zostaną też zorganizowane 4 wycieczki krajoznawcze „Piękna nasza Polska cała „ zakończone ciekawymi  „slajowiskami ,” konkursami plastycznymi i fotograficznymi.

Udział w programie – wszystkie zajęcia teoretyczne, praktyczne jak i warsztaty w Lalikach są bezpłatne.

Zapraszamy do udziału w programie wszystkich Seniorów 60 + którzy dysponują wolnym czasem, chcą być aktywni, potrzebni, pragną pielęgnować i kontynuować tradycje i zwyczaje swojej miejscowości, regionu, kraju.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2017 r.

Zapisy i informacje o programie pod nr tel.608 100 004 lub 602 138 820.

Nawigacja

banerauratech