Podsumowanie programu ASOS – edycja 2017

 „Piękna nasza Polska cała – Wspomnień czar” – rozstrzygnięcie konkursu literacko – fotograficznego ASOS.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 26 listopada br. w bielskim kościele Św. Trójcy został podsumowany Rządowym Program  ASOS „Aktywny i Bezpieczny Senior 60 + z Pasją”  realizowany od miesiąca marca 2017r przez nasze Stowarzyszenie. Zaproszenie na uroczystość przyjęli i uczestniczyli w nim osobiści Pani Elżbieta Bojanowska – podsekretarz stanu i Pan Stanisław Szwed – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku program przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zaplanowaliśmy uczestnictwo czterech  pięćdziesięcioosobowych grup tymczasem do programu przystąpiło 250 osób do systematycznie do końca zgłaszały się nowe osoby. Podkreślić również należy ,że przez cały cykl realizacji programu we wszystkich zajęciach uczestniczyli wszyscy seniorzy a czasami nawet przyprowadzali gości. Wykonane przez seniorów w toku zajęć prace były prezentowane na spotkaniach podsumowujących projekt a także na konferencji poświęconej sytuacji osób starszych w naszym województwie i zostały wysoko ocenione przez zwiedzających wystawy, media lokalne a także TV internetową.

Realizowany w 2017 r.  program był w dużej mierze kontynuacją ubiegłorocznego programu. Został on jednak poszerzony o tematykę  ekologii, etyki,  fotografii i rękodzieła ludowego także dodatkowo zwiększono ilość godzin dot. bezpieczeństwa seniorów i ratownictwa medycznego.

W programie wzięły udział 4 grupy seniorów. Podobnie jak w ubiegłym roku –seniorzy z Samopomocowego Klubu Seniora w Komorowicach, seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów – Koło w Kozach oraz seniorzy z naszego Stowarzyszenia „Serce dla Serca” Ponadto do programu przystąpili seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Bielsku Białej przy ul. Sterniczej i z Klubu Samopomocy „Przystań” w Bielsku Białej  przy ul. Piastowskiej.

Zarówno w programie 2016 jak i 2017r. biorą udział wolontariusze – uczniowie Bielskiej Szkoły Przemysłowej, którzy projektują i szyją stroje do naszych widowisk teatralnych.  Tak jak w roku ubiegłym Zarząd Stowarzyszenia ogłosił konkurs na najlepszy projekt stroju. Konkurs ten zostanie rozstrzygnięty podczas wystawionego Regionalnego Widowiska Jasełkowego , które w tym roku odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury w dniu 27 grudnia o godz.10-ej.

W ramach programu „Piękna nasza Polska cała” seniorzy wszystkich 4 grup uczestniczyli w 2 dniowych wycieczkach po Polsce. Został ogłoszony konkurs literacko – fotograficzny .Zarówno prace dot. konkursu jak i prace plastyczne, fotograficzne, rękodzieła ludowego  wykonane przez seniorów w ciągu całego roku można było podziwiać podczas tej uroczystości . Równocześnie to podsumowanie to najlepszy moment do rozstrzygnięcia  ogłoszonego konkursu.

Seniorzy do konkursu  „Wspomnień  Czar” przekazali zarówno prace zbiorowe jak i indywidualne.

Prace zbiorowe  wykonali :

Seniorzy z Komorowic  - uczestnicy wycieczki do Kałkowa - Godowa

Seniorzy z Kóz – uczestnicy wycieczki do Zakopanego i Lalik

Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w Bielsku Białej – uczestnicy wycieczki do Zakopanego i Lalik

Natomiast prace indywidualne wykonali  uczestnicy wycieczki do Wrocławia ze Stowarzyszenia „Serce dla Serca”

- Rodzina Adamczyków

- Łucja Gandor

-Jadwiga Bałchan

Przekazane prace zostały wysoko ocenione przez Komisję Konkursową. Z uwagi na ich różnorodność Komisja postanowiła przyznać I miejsce wszystkim uczestnikom konkursu zarówno w kategorii prac zbiorowych jak i indywidualnych.

Nagrody za udział w konkursie wręczyli Pani Elżbieta Bojanowska i Pan Stanisław Szwed – Wiceministrowie w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Uczestnicy programu ASOS bardzo serdecznie podziękowali przedstawicielom Ministerstwa za tak wspaniały  program skierowany do osób coraz częściej wykluczonych społecznie, zaś Zarząd Stowarzyszenia podziękował wszystkim wspaniałym seniorem bez których żaden program nie zostałby zrealizowany. Podziękowania otrzymał tez Poseł Jacek Falfus długoletni przyjaciel Stowarzyszenia i wszystkich seniorów.

 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • 2025
 • 2026
 • 2027
 • 2028
 • 2029
 • 2030
 • 2031
 • 2032
 • 2033
 • 2034
 • 2035
 • 2036
 • 2037
 • 2038
 • 2039
 • 2040
 • 2041
 • 2042
 • 2043
 • 2044
 • 2045
 • 2046
 • 2047
 • 2048

Nawigacja

banerauratech