Misterium Męki Pańskiej 2022

 W dniu 11 kwietnia 2022r w kościele pw. Św. Trójcy w Bielsku Białej podopieczni i wolontariusze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Serce dla Serca” wspólnie z seniorami z Kóz i Bielska Białej realizujących Rządowe Projekty wystawili Misterium Męki Pańskiej.
Spektakl ukazał ostatnie godziny z życia Jezusa Chrystusa i był czasem refleksji i zadumy nad tajemnicą śmierci i zmartwychwstania.
Wykonawcy znaleźli wspaniały sposób na inaugurację Projektu „Od zależności ku samodzielności „ – edycja 2022, tym razem pod hasłem „W grupie siła – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzonych psychicznie poprzez kompleksowe zajęcia terapeutyczne. Podstawowym założeniem projektu jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna adresatów zadania i ich integracja. Realizując niniejszy projekt chcemy stworzyć naszym podopiecznym niepełnosprawnym intelektualnie, zaburzonym psychicznie i ich opiekunom lepsze warunki życiowe , możliwości rozwoju , lepszej samooceny i działania w grupie. Chcemy uświadomić im i ich rodzinom jak wielkie możliwości tkwią w nich samych. Zależy nam na zwiększeniu ich pewności siebie a przez to lepszym wykorzystaniu możliwości i poprawy ich jakości życia.

 

 

 • misterium_2022_10
 • misterium_2022_100
 • misterium_2022_101
 • misterium_2022_102
 • misterium_2022_103
 • misterium_2022_104
 • misterium_2022_105
 • misterium_2022_106
 • misterium_2022_11
 • misterium_2022_12
 • misterium_2022_1233
 • misterium_2022_13
 • misterium_2022_14
 • misterium_2022_15
 • misterium_2022_16
 • misterium_2022_17
 • misterium_2022_18
 • misterium_2022_19
 • misterium_2022_2
 • misterium_2022_20
 • misterium_2022_21
 • misterium_2022_22
 • misterium_2022_23
 • misterium_2022_24
 • misterium_2022_25
 • misterium_2022_26
 • misterium_2022_27
 • misterium_2022_28
 • misterium_2022_29
 • misterium_2022_3
 • misterium_2022_30
 • misterium_2022_31
 • misterium_2022_32
 • misterium_2022_33
 • misterium_2022_34
 • misterium_2022_35
 • misterium_2022_36
 • misterium_2022_37
 • misterium_2022_38
 • misterium_2022_39
 • misterium_2022_40
 • misterium_2022_41
 • misterium_2022_42
 • misterium_2022_43
 • misterium_2022_44
 • misterium_2022_45
 • misterium_2022_46
 • misterium_2022_47
 • misterium_2022_48
 • misterium_2022_49
 • misterium_2022_5
 • misterium_2022_50
 • misterium_2022_51
 • misterium_2022_52
 • misterium_2022_53
 • misterium_2022_54
 • misterium_2022_55
 • misterium_2022_56
 • misterium_2022_57
 • misterium_2022_58
 • misterium_2022_59
 • misterium_2022_6
 • misterium_2022_60
 • misterium_2022_61
 • misterium_2022_62
 • misterium_2022_63
 • misterium_2022_64
 • misterium_2022_65
 • misterium_2022_66
 • misterium_2022_67
 • misterium_2022_68
 • misterium_2022_69
 • misterium_2022_7
 • misterium_2022_70
 • misterium_2022_71
 • misterium_2022_72
 • misterium_2022_73
 • misterium_2022_74
 • misterium_2022_75
 • misterium_2022_76
 • misterium_2022_77
 • misterium_2022_78
 • misterium_2022_79
 • misterium_2022_8
 • misterium_2022_80
 • misterium_2022_81
 • misterium_2022_82
 • misterium_2022_83
 • misterium_2022_84
 • misterium_2022_85
 • misterium_2022_86
 • misterium_2022_87
 • misterium_2022_88
 • misterium_2022_89
 • misterium_2022_9
 • misterium_2022_90
 • misterium_2022_91
 • misterium_2022_92
 • misterium_2022_93
 • misterium_2022_94
 • misterium_2022_95
 • misterium_2022_96
 • misterium_2022_97
 • misterium_2022_98
 • misterium_2022_99

 

 

 

Nawigacja

banerauratech