Pożegnanie lata 2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADANIA
„Pożegnanie lata na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+” w dniach 02-04.09.2022r
W dniach 02-04.09.2022r Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizował imprezę „Pożegnanie lata na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60 +. W imprezie uczestniczyło 80 osób w tym 70 zawodników, 3 wolontariuszy i 7 osób obsługi instruktorsko-technicznej .
Impreza została podzielona na dwa główne etapy- pierwszy z nich to rozgrywki halowe, piłkarskie i zręcznościowe lekkoatletyczne ( skoki, rzuty, biegi )- przeprowadzane na sali gimnastycznej i na boiskach sportowych Zakładu Aktywności Zawodowej w Lalikach, drugi etap to rozgrywki tenisa stołowego, bilarda oraz konkursy zręcznościowe i zwinnościowe na sali ćwiczeń i boisku sportowym obok Zajazdu: Na Gronicku”w Lalikach .
W zawodach brali udział niepełnosprawni podopieczni z zaprzyjaźnionych Klubów Seniora z Bielska Białej , zaproszeni Seniorzy z Koła Emerytów i Rencistów z Kóz oraz Seniorzy ze Stowarzyszenia „Serce dla Serca.
Wszyscy Seniorzy podzieleni na 3 grupy rywalizowali o medale i trofea sportowe.
Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych 60+ było popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana integracja, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play",a także doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, życzliwości, pomocy i poszanowaniu godności ludzkiej, podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych a zwłaszcza Seniorów. Jako ,że uczestnikami imprezy ”Pożegnanie lata na sportowo” byli właśnie seniorzy , za szczegółowy cel przyjęto aktywizację osób w podeszłym wieku i ich wzajemną ich integrację.
Poprzez prowadzoną rywalizację i współzawodnictwo sportowe pokazaliśmy seniorom, że nadal są młodzi duchem, że wiele potrafią, że pomimo upływu wieku i ograniczeń zdrowotnych nie mogą pozwolić na zepchnięcie ich na margines, na wykluczenie społeczne.
Zrealizowanie powyższego zadania wywarło także korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych cech osobowości niepełnosprawnych członków naszego Stowarzyszenia (wzajemna pomoc w ćwiczeniach, rywalizacja, dążenie do poznawania nowych umiejętności, chęć kształtowania sylwetki – walka z otyłością).
Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż przeprowadzone zawody miały charakter integracyjny, w ich organizacji pomagała miejscowa młodzież szkolna,
która wspaniale się bawiła razem z Seniorami.
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy umożliwiło podniesienie sprawności fizycznej, jak również odzyskanie wiary we własne siły Seniorów. Uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe dyplomy, ceramiczne aniołki ,słodkie nagrody, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji medale i statuetki.
Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

  
 • _DSC0903
 • _DSC0911
 • _DSC0913
 • _DSC0915
 • _DSC0922
 • _DSC0923
 • _DSC0928
 • _DSC0942
 • _DSC0943
 • _DSC0961
 • _DSC0968
 • _DSC0970
 • _DSC0976
 • _DSC0984
 • _DSC0990
 • _DSC1030
 • _DSC1032
 • _DSC1071
 • _DSC1078
 • _DSC1084
 • _DSC1088
 • _DSC1091
 • _DSC1094
 • _DSC1099

Nawigacja

banerauratech