Zakończenie zajęć sekcji sportowych 2022r – uroczyste podsumowanie.

Podobnie jak w latach ubiegłych z końcem grudnia 2022r zakończyły się zajęcia w 10 sekcjach sportowych realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej a dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

 Program zajęć obejmował ćwiczenia lekkoatletyczne, ruchowe, rozgrywki i konkursy w rzutach, skokach ,biegach itp. ,ćwiczenia koordynacyjne a także zajęcia – marsze i marszo-biegi z kijami Nordic Walking ,gry, zabawy sportowe, konkursy i rozgrywki na salach  gimnastycznych ,boiskach oraz na basenach w Bielsku Białej i Kozach.

Głównym celem sekcji sportowych było wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i pro zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych a także upowszechniania go wśród tej grupy społeczeństwa jak również kształtowanie charakteru i właściwych postaw w działaniu indywidualnym, jak i zespołowym.

Celem sekcji gimnastycznych był przede wszystkim wszechstronny rozwój organizmu, podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez prowadzone zajęcia szybkościowe, wytrzymałościowe, zręcznościowe. Ponadto wdrażanie zasad współdziałania zespołu w czasie wykonywanych  konkurencji sportowych.

 Jako główny cel sekcji Nordic Walking organizatorzy przyjęli stworzenie odpowiednich warunków osobom niepełnosprawnym- zwłaszcza w podeszłym wieku -do systematycznych treningów sportowych pod kierunkiem instruktorów w celu podniesienia swoich umiejętności jak również zapewnienie im możliwości rywalizacji i współzawodnictwa a także stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich .

Natomiast dla sekcji pływackich jako, że pływanie jest dyscypliną dla każdego  bo angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie za główny cel przyjęliśmy podnoszenie wydolności organizmu poprzez wpływ ćwiczeń na układ nerwowy, oddechowy, krwionośny, mięśniowy, a także  kształtowanie sprawności fizycznej (motoryka duża i mała, ruchy precyzyjne)  i walkę  z otyłością.   

 W zajęciach sekcji sportowych  ostatecznie  uczestniczyło 221 osób - w tym 184 zawodników niepełnosprawnych – głównie upośledzonych umysłowo,  z Zespołem Downa, oraz chorobami psychicznymi a także innymi schorzeniami , 27 osób obsługujących zadanie i 10 wolontariuszy.

 Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów  sportowych mających dodatkowo przygotowanie pedagogiczne.  Zajęcia sekcji sportowych mimo w dalszym ciągu trwającej pandemii prowadzone były we wszystkich sekcjach przez cały rok, były na bieżąco dostosowane do sytuacji epidemiologicznej kraju.

Wszystkie zajęcia sekcji sportowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i wolontariuszy. Można było zaobserwować jak wiele radości sprawiły wszelkiego rodzaju konkursy i ćwiczenia         a przede wszystkim jak wytworzyły sportową, zdrową rywalizację.

Wszystkie   zakładane cele programowe prowadzanych zajęć w sekcjach  zostały zrealizowane w 100 %. Program zajęć i ćwiczeń, stopień ich trudności , został dostosowany do wieku i poziomu niepełnosprawnych uczestników poszczególnych  sekcji  .

Uroczyste podsumowanie zajęć nastąpiło w dniu 27 grudnia 2022r podczas  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Integracyjnego Widowiska Kolędniczego . Dyplomy i słodkie upominki wręczyli wyróżniającym się zawodnikom Pan Poseł Stanisław Szwed – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pan Poseł Przemysław Drabek – członek Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej ,Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

sport

Nawigacja

banerauratech