Pożegnanie latana sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+ w dniach 02-03.09.2023r.

 

 W dniach 02-03.09.2023r. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizował       imprezę „Pożegnanie lata  na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+.”

W imprezie uczestniczyło  70 osób w tym 60 zawodników, 7 osób obsługi instruktorsko-medyczno -technicznej i 3 wolontariuszy

 W  imprezie  uczestniczyli seniorzy -  podopieczni :

- Domu Dziennego Pobytu z Bielska Białej przy ul.  Sterniczej,

 - Klubu Seniora „Przystań” z Bielska Białej przy ul. Piastowskiej ,

- Klubu Seniora w Komorowicach,

a także  członkowie  Stowarzyszenia „Serce dla Serca”.

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, rywalizujące o medale, nagrody i statuetki. Przeprowadzono między innymi konkurencje lekkoatletyczne, biegi , rzuty do kosza, rzuty do celu, tor przeszkód ,kręgle a także slalom . Przeprowadzono też turnieje bilardowe i tenisowe, szachowe i warcabowe a także zabawy i gry zręcznościowo – zwinnościowe.

               Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej seniorów z niepełnosprawnościami  było popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych, szeroko rozumiana integracja, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play”

               Poprzez prowadzoną rywalizację i współzawodnictwo sportowe pokazaliśmy seniorom, że nadal są młodzi duchem, że wiele potrafią, że pomimo upływu wieku i ograniczeń zdrowotnych nie mogą pozwolić na zepchnięcie ich na margines, na wykluczenie społeczne.

            Zrealizowanie powyższego zadania wywarło także korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych cech osobowości niepełnosprawnych członków naszego Stowarzyszenia (wzajemna pomoc w ćwiczeniach, rywalizacja, dążenie do poznawania nowych umiejętności, chęć kształtowania sylwetki – walka z otyłością).

                Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż przeprowadzone zawody miały charakter integracyjny. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek i zawodów umożliwiło podniesienie sprawności fizycznej, jak również odzyskanie wiary we własne siły Seniorów. Uczestnikom imprezy Prezes Stowarzyszenia Ks. Prałat Józef Oleszko oraz instruktorzy prowadzący zawody i rozgrywki wręczyli słodkie nagrody, pamiątkowe dyplomy a zwycięzcom poszczególnych konkurencji medale i statuetki.

        

Zadanie zostało zrealizowane w 100%

      

 • IMG-20230914-WA0014
 • IMG-20230914-WA0017
 • IMG-20230914-WA0018
 • IMG-20230914-WA0023
 • IMG-20230914-WA0024
 • IMG-20230914-WA0033
 • IMG-20230914-WA0035
 • IMG-20230914-WA0036
 • IMG-20230914-WA0043
 • IMG-20230914-WA0050
 • IMG-20230914-WA0051
 • IMG-20230914-WA0052
 • IMG-20230914-WA0054
 • IMG-20230914-WA0059
 • IMG-20230914-WA0062
 • IMG-20230914-WA0067
                                                                      

Nawigacja

banerauratech