Zakończenie zajęć sekcji sportowych 2023r – uroczyste podsumowanie.

Z końcem grudnia zakończyły się zajęcia w 10 sekcjach sportowych realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej a dofinansowane z FRKF przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

W 2023 r zorganizowaliśmy 4 sekcje gimnastyczne  4 Nordic Walking oraz  2  gimnastyczno- pływackie.  Uczestniczyło w nich 245 osób w tym 203 zawodników (w tym 176 osób 60 +,)

Zajęcia sekcji gimnastycznej miały na celu poprawę sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania codziennych zadań. Gimnastyka była dostosowana do stanu zdrowia, wieku i możliwości uczestników. Jej celem był przede wszystkim wszechstronny rozwój organizmu, Ponadto wdrażanie zasad współdziałania zespołu w czasie wykonywanych  konkurencji sportowych.

 Jako główny cel sekcji Nordic Walking organizatorzy przyjęli stworzenie odpowiednich warunków osobom niepełnosprawnym- zwłaszcza w podeszłym wieku -do systematycznych treningów sportowych pod kierunkiem instruktorów w celu podniesienia swoich umiejętności jak również zapewnienie im możliwości rywalizacji i współzawodnictwa a także stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich sił i umiejętności. Zajęcia umożliwiły szlifowanie technik Nordic Walking pod okiem instruktora z dostosowaniem tempa marszu do możliwości uczestników.

Natomiast dla sekcji pływackich jako, że pływanie jest dyscypliną dla każdego  bo angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie za główny cel przyjęliśmy podnoszenie wydolności organizmu poprzez wpływ ćwiczeń na układ nerwowy, oddechowy, krwionośny, mięśniowy, a także  kształtowanie sprawności fizycznej (motoryka duża i mała, ruchy precyzyjne)  i walkę  z otyłością.  Podczas zajęć doskonalone też były techniki pływackie mające bezpośredni wpływ na poprawę wydolności organizmu oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych spowodowanych  niepełnosprawnością.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów  sportowych mających dodatkowo przygotowanie pedagogiczne

Wszystkie zajęcia sekcji sportowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i wolontariuszy. Można było zaobserwować jak wiele radości sprawiły wszelkiego rodzaju konkursy i ćwiczenia         a przede wszystkim jak wytworzyły sportową, zdrową rywalizację.

Zakładane cele programowe prowadzanych zajęć w sekcjach  zostały zrealizowane w 100 %. Program zajęć i ćwiczeń, stopień ich trudności , został dostosowany do wieku i poziomu niepełnosprawnych uczestników poszczególnych  sekcji  .

Uroczyste podsumowanie zajęć nastąpiło w dniu 28 grudnia 2023r podczas  zorganizowanego przez Stowarzyszenie Integracyjnego Widowiska Kolędniczego na którym podsumowano wszystkie projekty realizowane w 2023r przez nasze Stowarzyszenie . Wszyscy aktywni uczestnicy zajęć sportowych otrzymali dyplomy i słodkie upominki.

Bez nazwy 1

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Bez_nazwy-1

 

 

Nawigacja

banerauratech