„ Witaj Majowa Jutrzenko „ – zawody i rozgrywki sportowe w Lalikach

„ Witaj Majowa Jutrzenko „ – zawody i rozgrywki sportowe w Lalikach                                

 

                 W dniu 27 kwietnia 2024r Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizował imprezę sportową  dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku.  

W imprezie uczestniczyło  80 osób w tym 70 zawodników, 7 osób obsługi instruktorsko-technicznej , 1 lekarz i 2 wolontariuszy.

Imprezę przeprowadzono na sali gimnastycznej i boiskach sportowych ZAZ .

W  imprezie  uczestniczyły dzieci specjalnej troski  wraz z rodzicami i opiekunami ze Stowarzyszenia „Serce dla Serca oraz dzieci specjalnej troski ze Stowarzyszenia „Promyk” z Milówki a także osoby niepełnosprawne z ZAZ w Lalikach i seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów z Kóz.

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, rywalizujące o medale, nagrody i statuetki a także puchary. Przeprowadzono między innymi konkurencje rzutów do kosza, rzutów do celu na krzyżak, rzuty piłką lekarską, tor przeszkód a także slalom z dużą piłką. Przeprowadzono też turnieje drużynowe.

Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych  było popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana integracja, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play”

Poprzez prowadzoną rywalizację i współzawodnictwo sportowe pokazaliśmy uczestnikom , że pomimo ograniczeń zdrowotnych nie mogą pozwolić na zepchnięcie ich na margines, na wykluczenie społeczne.

Zrealizowanie powyższego zadania wywarło także korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych cech osobowości niepełnosprawnych członków naszego Stowarzyszenia (wzajemna pomoc w ćwiczeniach, rywalizacja, dążenie do poznawania nowych umiejętności, chęć kształtowania sylwetki – walka z otyłością).

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż przeprowadzone zawody miały charakter integracyjny. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek i zawodów umożliwiło podniesienie sprawności fizycznej, jak również odzyskanie wiary we własne siły zarówno przez Seniorów, jak i dzieci specjalnej troski.

Medale i puchary to tylko jedna z wielu niespodzianek imprezy. Było wiele atrakcji, słodyczy  i niespodzianek.

Podczas tej uroczystości organizowanej w przeddzień Święta Konstytucji III Maja nie mogło również zabraknąć  elementów o charakterze patriotycznym jak np. śpiewu patriotycznych pieśni .

Zadanie zostało zrealizowane w 100% . 

 • _DSC9736
 • _DSC9740
 • _DSC9742
 • _DSC9755
 • _DSC9757
 • _DSC9759
 • _DSC9764
 • _DSC9766
 • _DSC9767
 • _DSC9768
 • _DSC9770
 • _DSC9772
 • _DSC9774
 • _DSC9775
 • _DSC9777
 • _DSC9781
 • _DSC9783
 • _DSC9785
 • _DSC9786
 • _DSC9787

 

 

                                                                               

Nawigacja

banerauratech