Uroczyste zakończenie zajęć sekcji sportowych

Podobnie jak w latach ubiegłych w ostatnich dniach grudnia uroczyście zakończyliśmy zajęcia we wszystkich siedmiu sekcjach sportowych organizowanych dla niepełnosprawnych członków naszego stowarzyszenia. Cztery sekcje to sekcje gimnastyczne, 2 sekcje Nordic Walking oraz 1 pływacka.

Zajęcia wszystkich 7 sekcji  zostały dofinansowane z FRKF przez Ministerstwo Sportu w Warszawie.

 

Ogółem w zajęciach uczestniczyło ponad 200 osób - w tym 163 zawodników niepełnosprawnych – 16 osób obsługujących zadanie i 21 wolontariuszy. Spośród uczestników 133 osoby to seniorzy powyżej 60 roku życia ( 60 – 90 lat). Dwie sekcje gimnastyczne i jedną NW stanowili wyłącznie seniorzy powyżej 65+ stąd program zajęć został dostosowany do ich wieku i możliwości.

Program zajęć obejmował ćwiczenia lekkoatletyczne, ruchowe, rozgrywki i konkursy w rzutach, skokach ,biegach itp. ćwiczenia koordynacyjne a także zajęcia – marsze i marszo -biegi z kijami nordic walking ,gry, zabawy sportowe, konkursy i rozgrywki na salach gimnastycznych oraz na basenie.

Wszystkie zajęcia sekcji sportowych prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów sportowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Można było zaobserwować jak wiele radości sprawiły wszelkiego rodzaju konkursy i ćwiczenia a przede wszystkim jak wytworzyły sportową, zdrową rywalizację. Wszystkim uczestnikom zajęć wręczono dyplomy  za udział w sekcjach sportowych.

Na podkreślenie zasługuje również fakt iż zarówno prowadzone zajęcia sportowe jak i przeprowadzone rozgrywki przyczyniły się do wyzwolenia wśród wszystkich uczestników aktywnego i zdrowego trybu życia jak również dążenia do ciągłej, systematycznej pracy mającej na celu pokonanie własnych niedyspozycji, uczenia się umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach a przez to wzrostu poczucia własnej wartości.

  • jimage001
  • jimage002
  • jimage003
  • jimage004
  • jimage005
  • jimage006
  • jimage007
  • jimage008
  • jimage009
  • jimage010
    

Nawigacja

banerauratech