Zajęcia sekcji sportowych 2020

Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla organizacji pozarządowych prowadzących  wszelkiego rodzaju działalność  w tym również sportową a szczególnie z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Sytuacja epidemiologiczna i podjęte w jej następstwie środki zmieniły bardzo wiele w tym, jak wszyscy na co dzień funkcjonujemy. Odnosi się to zwłaszcza do osób starszych – tej części naszego społeczeństwa która jest w sposób szczególny narażona na skutki epidemii wywołanej przez koronowirusa.

 

Pomimo pandemii koronawirusa i wszelkich obostrzeń i reżimów  w okresie 02 – 31.12.2020r.  niepełnosprawni   podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej uczestniczyli w zajęciach 8 sekcji sportowych –czterech Gimnastycznych, trzech Nordic Walking i jednej Pływackiej. Program zajęć obejmował ćwiczenia lekkoatletyczne, ruchowe, rozgrywki i konkursy w rzutach, skokach ,biegach itp.,ćwiczenia koordynacyjne a także zajęcia – marsze i marszo -biegi z kijami nordic walking ,gry, zabawy sportowe, konkursy i rozgrywki na salach  gimnastycznych ,boiskach oraz na basenach w Bielsku Białej i Kozach. Głównym celem sekcji sportowych było wypracowanie optymalnego modelu aktywności ruchowej i pro zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych a także upowszechniania go wśród tej grupy społeczeństwa jak również kształtowanie charakteru i właściwych postaw w działaniu indywidualnym, jak i zespołowym. Celem sekcji gimnastycznych był przede wszystkim wszechstronny rozwój organizmu, podniesienie poziomu sprawności fizycznej poprzez prowadzone zajęcia szybkościowe, wytrzymałościowe, zręcznościowe. Ponadto wdrażanie zasad współdziałania zespołu w czasie wykonywanych  konkurencji sportowych. Jako główny cel sekcji Nordic Walking organizatorzy przyjęli stworzenie odpowiednich warunków osobom niepełnosprawnym- zwłaszcza w podeszłym wieku -do systematycznych treningów sportowych pod kierunkiem instruktorów w celu podniesienia swoich umiejętności jak również zapewnienie im możliwości rywalizacji i współzawodnictwa a także stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich. Natomiast dla sekcji pływackiej jako, że pływanie jest dyscypliną dla każdego  bo angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie za główny cel przyjęliśmy podnoszenie wydolności organizmu poprzez wpływ ćwiczeń na układ nerwowy, oddechowy, krwionośny, mięśniowy, a także  kształtowanie sprawności fizycznej (motoryka duża i mała, ruchy precyzyjne)  i walkę  z otyłością. W zajęciach sekcji sportowych  ostatecznie  uczestniczyło 212 osób - w tym 181 zawodników niepełnosprawnych – głównie upośledzonych umysłowo,  z Zespołem Downa, oraz chorobami psychicznymi i innymi schorzeniami po przebytych porażeniach mózgowych, 22 osoby obsługujące zadanie i 9 wolontariuszy. Spośród uczestników 132 osoby to seniorzy powyżej 60 roku życia ( 60 – 90 lat). Dwie sekcje gimnastyczne i 2 NW stanowili wyłącznie seniorzy powyżej 65+ ,stąd program zajęć został dostosowany do ich wieku i możliwości. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów  sportowych mających dodatkowo przygotowanie pedagogiczne.  Zajęcia sekcji sportowych mimo pandemii prowadzone były we wszystkich sekcjach przez cały rok, jedynie w mniejszych grupach i na świeżym powietrzu. Wszystkie zajęcia sekcji sportowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i wolontariuszy. Można było zaobserwować jak wiele radości sprawiły wszelkiego rodzaju konkursy i ćwiczenia         a przede wszystkim jak wytworzyły sportową, zdrową rywalizację. W ostatnich dniach grudnia na boiskach sportowych i ścieżkach NW zorganizowano uroczyste podsumowania zajęć. Uczestnicy okazywali wiele radości i chęci do dalszych zajęć. Podkreślali, że jest to ich jedyna forma zorganizowanej aktywności, żę izolacja i bezruch prowadzą do depresji zwłaszcza osoby starsze i samotne..  Wszystkim uczestnikom zajęć wręczono dyplomy  za udział w sekcjach sportowych. Pomimo pandemii i olbrzymich trudności w prowadzeniu zajęć sekcji sportowych  zakładane cele programowe zostały zrealizowane w 100 %. Program zajęć i ćwiczeń, stopień ich trudności , został dostosowany do wieku i poziomu niepełnosprawnych uczestników poszczególnych  sekcji .

 • jimage001
 • jimage002
 • jimage003
 • jimage004
 • jimage005
 • jimage006
 • jimage007
 • jimage008
 • jimage009
 • jimage010
 • jimage011
 • jimage012
 • jimage013
 • jimage014
 • jimage015
    

Nawigacja

banerauratech