Zakończenie całorocznych zajęć sekcji sportowych

W dniu 28 grudnia 2016 r Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św.Trójcy w Bielsku Białej zorganizował uroczyste zakończenie całorocznych zajęć sekcji sportowych – Lekkoatletycznej i Boccii prowadzonej na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.Kopalińskiego oraz Nordic Walking prowadzonej w każdą sobotę na ścieżkach rekreacyjnych naszego miasta .

Zajęcia te podobnie jak w latach poprzednich zostały dofinansowane z FRKF przez Ministerstwo Sportu w Warszawie.

Wszystkie zajęcia sekcji sportowych prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów sportowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Można było zaobserwować jak wiele radości sprawiły wszelkiego rodzaju konkursy i ćwiczenia a przede wszystkim jak wytworzyły sportową, zdrową rywalizację. Wszystkim uczestnikom zajęć wręczono dyplomy i nagrody za udział w sekcjach sportowych.

Na podkreślenie zasługuje również fakt iż zarówno prowadzone zajęcia sportowe jak i przeprowadzone rozgrywki przyczyniły się do wyzwolenia wśród wszystkich uczestników aktywnego i zdrowego trybu życia jak również dążenia do ciągłej, systematycznej pracy mającej na celu pokonanie własnych niedyspozycji,uczenia się umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach a przez to wzrostu poczucia własnej wartości.

 • sekcje_sportowe16001
 • sekcje_sportowe16002
 • sekcje_sportowe16003
 • sekcje_sportowe16004
 • sekcje_sportowe16005
 • sekcje_sportowe16006
 • sekcje_sportowe16007
 • sekcje_sportowe16008
 • sekcje_sportowe16009
 • sekcje_sportowe16010
 • sekcje_sportowe16011