Uroczyste zakończenie zajęć sekcji sportowych w 2018r.

..Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas …….

I oto znowu w ostatnich dniach grudnia uroczyście zakończyliśmy zajęcia we wszystkich sześciu sekcjach sportowych organizowanych dla niepełnosprawnych członków naszego stowarzyszenia. Trzy sekcje to sekcje gimnastyczne, 2 sekcje Nordic Walking oraz 1 pływacka.

Zajęcia te podobnie jak w latach poprzednich zostały dofinansowane z FRKF przez Ministerstwo Sportu w Warszawie.

 

Ogółem w zajęciach uczestniczyło 165 osób - w tym 135 zawodników niepełnosprawnych – 12 osób obsługujących zadanie i 18 wolontariuszy. Spośród uczestników 105 osób to seniorzy powyżej 60 roku życia ( 60 – 90 lat). Jedną sekcje gimnastyczną i jedną NW stanowili wyłącznie seniorzy powyżej 65+ stąd program zajęć został dostosowany do ich wieku i możliwości.

Program zajęć obejmował ćwiczenia lekkoatletyczne, ruchowe, rozgrywki i konkursy w rzutach, skokach ,biegach itp. ćwiczenia koordynacyjne a także zajęcia – marsze i marszo -biegi z kijami nordic walking ,gry, zabawy sportowe, konkursy i rozgrywki na salach gimnastycznych oraz na basenie.

Wszystkie zajęcia sekcji sportowych prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów sportowych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Można było zaobserwować jak wiele radości sprawiły wszelkiego rodzaju konkursy i ćwiczenia a przede wszystkim jak wytworzyły sportową, zdrową rywalizację. Wszystkim uczestnikom zajęć wręczono dyplomy i słodkie upominki za udział w sekcjach sportowych.

Na podkreślenie zasługuje również fakt iż zarówno prowadzone zajęcia sportowe jak i przeprowadzone rozgrywki przyczyniły się do wyzwolenia wśród wszystkich uczestników aktywnego i zdrowego trybu życia jak również dążenia do ciągłej, systematycznej pracy mającej na celu pokonanie własnych niedyspozycji, uczenia się umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach a przez to wzrostu poczucia własnej wartości.

 

   

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9