Mikołajki na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+

W dniach 06-08.12.2019r. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizował  imprezę „Mikołajki na sportowo dla osób niepełnosprawnych 60+. W imprezie uczestniczyło  110 osób w tym 100 zawodników, 3 opiekunów - wolontariuszy, 7 osób obsługi instruktorskiej, technicznej i medycznej.

 

Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych 60+ było popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród osób niepełnosprawnych, szeroko rozumiana integracja, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play". Jako ,że uczestnikami imprezy byli seniorzy (w większości w wieku 60-80 lat) za szczegółowy cel przyjęto aktywizację osób w podeszłym wieku i ich  wzajemną integrację.

Ruch to zdrowie, bez względu na wiek. Niestety, osoby w starszym wieku nierzadko doświadczają problemów zdrowotnych, które uniemożliwiają im wykonywanie intensywnych ćwiczeń fizycznych. Okres „jesieni życia” nie musi jednak oznaczać braku aktywności i apatii, a wręcz nie powinien. Idealnym miejscem na wspólne ćwiczenia były więc Mikołajki na sportowo w Lalikach , które za cel obrały sobie integracje i aktywizację osób starszych.

W zorganizowanej imprezie uczestniczyli niepełnosprawni seniorzy z e Związku Emerytów i Rencistów z Kóz, Bujakowa i Międzyrzecza a także członkowie Stowarzyszenia "Serce dla Serca". Zgodnie z regulaminem imprezy każda z zaproszonych jednostek wystawiła 20 osobową reprezentację zawodników rywalizujących wzajemnie ze sobą w rozgrywkach turniejowych . Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali dyplomy i słodkie upominki, natomiast zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach medale, puchary i statuetki. Impreza ta była promocją aktywnego wypoczynku dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak również  miała charakter edukacji prozdrowotnej.

Poprzez prowadzoną rywalizację i współzawodnictwo sportowe pokazaliśmy seniorom, że nadal są młodzi duchem, że wiele potrafią, że pomimo upływu wieku i ograniczeń zdrowotnych nie mogą pozwolić na zepchnięcie ich na margines, na wykluczenie społeczne

Dyplomy i medale zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczyli Poseł Przemysław Drabek i Poseł Jacek Falfus.

Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy umożliwiło podniesienie sprawności fizycznej, jak również odzyskanie wiary we własne siły Seniorów.           

Zadanie zostało zrealizowane w 100% .          

 • jimage001
 • jimage002
 • jimage003
 • jimage004
 • jimage005
 • jimage006
 • jimage007
 • jimage008
 • jimage009
 • jimage010
 • jimage011
 • jimage012
 • jimage013
 • jimage014
 • jimage015
 • jimage016
 • jimage017
 • jimage018
 • jimage019
 • jimage020
 • jimage021
 • jimage022
 • jimage023
 • jimage024
 • jimage025
 • jimage026
 • jimage027
 • jimage028
 • jimage029
 • jimage030
                                                                       

                                                                                                

Nawigacja

banerauratech