AKTYWNI+

znaki strona www

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

W ramach Projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Aktywni+ „  od 02 maja 2021r Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej realizuje zadanie publiczne: „Zaczarowany Świat Seniora”

Podstawowym założeniem projektu jest odpowiedź na istniejące potrzeby kulturalne, edukacyjne, zdrowotne, bezpieczeństwa seniorów 60+ oraz kształtowanie ich właściwego stylu życia. Potrzeby te są zaspakajane poprzez zajęcia edukacyjne w zakresie prawa, etyki, muzyki, teatru, plastyki i historii sztuki, ceramiki i rękodzieła ludowego , fotografii, obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego. Natomiast kształtowanie prawidłowych nawyków i stylu życia będzie opierać się na zajęciach z psychologiem, ratownikiem medycznym, dietetykiem , instruktorami sportu i wychowania fizycznego . Zarówno zajęcia edukacyjne jak i w zakresie kształtowania prawidłowego stylu życia składają się z komponentu teoretycznego jak i praktycznego. Należy również zauważyć, iż ważnym ich elementem jest odwołanie się i uwzględnienie bogatej tradycji regionu beskidzkiego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów wykładowców, samych seniorów i wolontariuszy w Bielsku Białej i Kozach . Uczestniczy w nich udział 250 seniorów 60+podzielonych na 5 grup. Poszczególne bloki zajęć będą kończyły się trzydniowymi warsztatami w Lalikach, w których wezmą udział najaktywniejsi seniorzy wszystkich grup. Należy wskazać, iż Laliki to jedno z najpiękniejszych, zakątków naszego kraju. W ramach programu "Znasz li ten kraj" będziemy organizować cykl  wycieczek po Polsce.  Na zakończenie tegoż cyklu zostanie zorganizowana wystawa, prezentacja i konkurs literacko – plastyczno - fotograficzny "Piękna nasza Polska cała". Zajęcia teatralne  i muzyczne zakończą się występami artystycznymi uczestników biorących udział w projekcie.

Niezależnie od tego seniorzy – beneficjenci projektu wezmą udział w programach wystawionych przez wspólnie z niepełnosprawnymi podopiecznymi stowarzyszenia tj. Misterium Meki Pańskiej  Integracyjnym Koncercie Pokoleń „Nasza Niepodległa z sercem” a także Dnia Dziecka  czy Beskidzkich Jasełkach i Widowiskach Kolędniczych.

Ponadto seniorzy z poszczególnych grup  przygotują mikołajowe niespodzianki – bajki i scenki rodzajowe Seniorzy dzieciom czyli W co babcia i dziadek grali jak byli mali.

Projekt zostanie nagłośniony w lokalnych mediach , na stronach internetowych Stowarzyszenia i Parafii a także TV Bielsko i Bielskiej TV Internetowej.

palakataktywni c

Nawigacja

banerauratech