AKTYWNI+

znaki strona www

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

W ramach Projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Aktywni+ „  od 01 kwietnia 2023r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku Białej realizuje zadanie publiczne: „Wszyscy razem czyli Aktywni+”

Podstawowym założeniem projektu jest odpowiedź na istniejące potrzeby kulturalne, edukacyjne, zdrowotne, bezpieczeństwa seniorów 60+ oraz kształtowanie ich właściwego stylu życia. Potrzeby te są zaspakajane poprzez zajęcia edukacyjne w zakresie prawa, etyki, muzyki, teatru, plastyki z elementami poezji, ceramiki i rękodzieła ludowego, fotografii, obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego. Natomiast kształtowanie prawidłowych nawyków i stylu życia będzie opierać się na zajęciach z psychologiem, ratownikiem medycznym, dietetykiem , instruktorami sportu i wychowania fizycznego . Zarówno zajęcia edukacyjne jak i w zakresie kształtowania prawidłowego stylu życia składają się z komponentu teoretycznego jak i praktycznego. Należy również zauważyć, iż ważnym ich elementem jest odwołanie się i uwzględnienie bogatej tradycji regionu beskidzkiego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów wykładowców, samych seniorów i wolontariuszy w Bielsku Białej i Kozach . Uczestniczy w nich udział 260 seniorów 60+podzielonych na 6 grup. W miesiącu sierpniu zorganizowane zostaną warztaty w Lalikach, w których wezmą udział najaktywniejsi seniorzy. Należy wskazać, iż Laliki to jedno z najpiękniejszych, zakątków naszego kraju. Na zakończenie tegoż cyklu zostanie zorganizowana wystawa, prezentacja i konkurs literacko – plastyczno - fotograficzny "Piękna nasza Polska cała". Zajęcia teatralne i muzyczne zakończą się występami artystycznymi uczestników biorących udział w projekcie.

Niezależnie od tego seniorzy – beneficjenci projektu wezmą udział w programach wystawionych przez wspólnie z niepełnosprawnymi podopiecznymi stowarzyszenia tj. Misterium Męki Pańskiej,  Koncercie PIeśni Patriotycznych „Nasza Niepodległa z sercem”, a także Dnia Dziecka. Zorganizowany zostanie Integracyjny Konkurs Kolęd i Pastorałek.

Projekt zostanie nagłośniony w lokalnych mediach , na stronach internetowych Stowarzyszenia i Parafii a także TV Bielsko i Bielskiej TV Internetowej.

2023aktywni

Nawigacja

banerauratech