Wielkanocny Turniej Lekkoatletyczny Seniorów

„Wielkanocny Turniej Lekkoatletyczny Seniorów” w dniach 21-23.05.2021r

 

                 W dniach 21-23.05.2021r w Lalikach Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  w Warszawie zorganizował imprezę sportową „Wielkanocny Turniej Lekkoatletyczny Seniorów”               

 W imprezie uczestniczyło  90 osób w tym 80 zawodników, 3 wolontariuszy, lekarz          i 6 osób obsługi instruktorsko-technicznej .

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną impreza została podzielona na 2 etapy. W pierwszym rywalizowali o medale i trofea seniorzy ze Stowarzyszenia „Serce dla Serca” z Bielska Białej , zaś w II etapie walkę o medale toczyli seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów z Kóz.               

Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy, Przeprowadzono między innymi konkurencje rzutów do kosza, rzutów do celu, slalomu z dużą piłką i bieg z pałeczkami. Przeprowadzono też turnieje bilardowe, tenisowe i gry w „ piłkarzyki „ . 

              Głównym celem programowym organizowanej imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych  było popularyzowanie i upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród niepełnosprawnych seniorów, szeroko rozumiana integracja, kształtowanie nawyków etycznego postępowania w życiu sportowym i poza sportowym oraz rozwijanie pozytywnych uczuć moralnych , takich jak: ambicja, koleżeństwo, szacunek do zawodników, instruktorów, obsługi technicznej i wolontariuszy, postawa "fair play”

             Poprzez prowadzoną rywalizację i współzawodnictwo sportowe pokazaliśmy seniorom, że nadal są młodzi duchem, że wiele potrafią, że pomimo upływu wieku i ograniczeń zdrowotnych nie mogą pozwolić na zepchnięcie ich na margines, na wykluczenie społeczne.

            Zrealizowanie powyższego zadania wywarło także korzystny wpływ na kształtowanie pozytywnych cech osobowości niepełnosprawnych członków naszego Stowarzyszenia (wzajemna pomoc w ćwiczeniach, rywalizacja, dążenie do poznawania nowych umiejętności, chęć kształtowania sylwetki – walka z otyłością).

               Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy umożliwiło podniesienie sprawności fizycznej, jak również odzyskanie wiary we własne siły Seniorów. Uczestnikom imprezy Pan Poseł Przemysław Drabek oraz Prezes Stowarzyszenia Ks.Prałat Józef Oleszko wręczyli słodkie nagrody, pamiątkowe dyplomy a zwycięzcom poszczególnych konkurencji medale i statuetki.

        

Zadanie zostało zrealizowane w 100% .

 • 1
 • _NZ65073
 • _NZ65083
 • _NZ65088
 • _NZ65095
 • _NZ65109
 • _NZ65113
 • _NZ65115
 • _NZ65117
 • _NZ65118
 • _NZ65120
 • _NZ65128
 • _NZ65132
 • _NZ65139
 • _NZ65140
 • _NZ65147
 • _NZ65149
 • _NZ65155
 • _NZ65157
 • _NZ65163
 • _NZ65168
 • _NZ65194
 • _NZ65208
 • _NZ65223
 • _NZ65252
 • _NZ65266
 • _NZ65337
 • _NZ65343
 • _NZ65349
 • _NZ65353
 • _NZ65360
 • _NZ65364
 • _NZ65366
 • _NZ65367
 • _NZ65372
 • _NZ65373
 • _NZ65378
 • _NZ65383
 • _NZ65388
 • _NZ65391
 • _NZ65395
 • _NZ65402
 • _NZ65405
 • _NZ65411
 • _NZ65415
 • _NZ65420
 • _NZ65423
 • _NZ65424
 • _NZ65425
 • _NZ65426
 • _NZ65428
 • _NZ65429
 • _NZ65435
 • _NZ65436
 • _NZ65438
 • _NZ65440
 • _NZ65441
 • _NZ65445
 • _NZ65450
 • _NZ65452
 • _NZ65453
 • _NZ65456
 • _NZ65464
 • _NZ65466
 • _NZ65473
 • _NZ65474
 • _NZ65479
 • _NZ65483
 • _NZ65485
 • _NZ65486
 • _NZ65490
 • _NZ65496
 • _NZ65497
 • _NZ65498
 • _NZ65500
 • _NZ65501
 • _NZ65504
 • _NZ65508
 • _NZ65517
 • _NZ65572
 • _NZ65580
 • _NZ65586
 • _NZ65592
 • _NZ65596
 • _NZ65600
 • _NZ65602
 • _NZ65603
 • _NZ65607
 • _NZ65609
 • _NZ65611
 • _NZ65617
 • _NZ65621
 • _NZ65627
 • _NZ65630
 • _NZ65634
 • _NZ65636
 • _NZ65642
 • _NZ65648
 • _NZ65654
    

Nawigacja

banerauratech