O nas

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” w Bielsku – Białej powstało w październiku 1998 roku, z pragnieniem pomocy chorym dzieciom oraz ich rodzicom. Znaleźliśmy zrozumienie i otwartość w parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej. Obecnie zrzeszamy  ponad 180 członków, z czego 90% stanowią osoby z niepełnosprawnością. Staramy się dbać o rozwój wartości duchowych, o rozwijanie talentów artystycznych oraz sportowych naszych wychowanków. Spotykamy się w każdy wtorek w salkach katechetycznych przy parafii Św. Trójcy. Rozpoczynamy modlitwą różańcową (obejmując wszystkich chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują...). Naszym hymnem stała się piosenka (w nawiązaniu do nazwy Stowarzyszenia)– „Serce pełne dobra miej i tym dobrem innych dziel, bo kiedy Chrystus dawał mówił nam, darmo żeś dostał, darmo daj”.

Po wspólnej modlitwie dzieci pod opieką wolontariuszy uczestniczą w zajęciach  z  plastyki, muzyki, katechezy oraz w zajęcia teatralnych.  W ciągu całego roku wraz z dziećmi przygotowujemy kilka występów.

Wśród nich na pierwszym miejscu trzeba wymienić JASEŁKA INTEGRACYJNE, które przedstawiamy w Teatrze Polskim i w różnych kościołach. Staramy się budzić świadomość wśród ludzi, że wokół nas są osoby naznaczone stygmatem cierpienia. Do teatru zapraszamy seniorów z Domów Opieki z  Bielska Białej i okolic. O mocy tych Jasełek świadczy fakt, że biorą w nich udział dzieci z przedszkoli i szkół bielskich, zespoły artystyczne oraz osoby z życia społecznego i politycznego. Przedstawienie w Teatrze jest wielkim przeżyciem dla naszych podopiecznych oraz dla widzów, którzy doceniają talenty dzieci oraz wysiłek włożony w przygotowanie nieraz krótkiej roli (...)

Organizujemy też Dzień Dziecka w  kościołach naszej diecezji, gdzie Kapituła  przyznaje ordery „Serce Dziecka”  osobom szczególnie zasłużonym w codziennej pracy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Jest czas na modlitwę; potem na artystyczne występy oraz rodzinne spotkanie.

Od 1999 r. – organizujemy letnie obozy rehabilitacyjne, a w ostatnich 6 latach, dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki– dwutygodniowe obozy sportowo- rehabilitacyjne  nad morzem – w Niechorzu;  sportowe obozy zimowe i jesienne w Lalikach, a także integracyjne zimowe i jesienne Spartakiady. W dniach 05.-08.03.br zorganizowaliśmy VII Zimową Spartakiadę dla osób Niepełnosprawnych 50+ w Lalikach. W imprezie uczestniczyło  150 osób, w tym 120 zawodników, 15opiekunów - wolontariuszy, 14 osób obsługi instruktorsko-technicznej i 1 lekarz. Impreza  została podzielona na dwa główne etapy- pierwszy z nich to rozgrywki halowe, piłkarskie i zręcznościowe- przeprowadzane  na sali gimnastycznej, na boiskach sportowych, na sali ćwiczeń w Zajeździe w Lalikach   oraz zajęcia pływania na basenie  Ośrodka Zakładu Mechaniki Precyzyjnej ROTAMETR Rudolf Malczyk Ornontowice - w Lalikach. Dodatkowo w Zajeździe w Lalikach przeprowadzono zawody gry  Boccia.

W  treningach i zawodach tych brali udział podopieczni Klubu Seniora z Komorowic, Seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów z gminy Kozy, których dowożono autobusami  do Lalik, a także podopieczni Zakładu Aktywności Zawodowej z Lalik, oraz podopieczni Stowarzyszenia „Serce dla Serca”- zakwaterowani.  w Zajeździe „Na Gronicku” w Lalikach, który dysponuje odpowiednią bazą sportową    ( boiska sportowe do piłki siatkowej i nożnej, stół do rozgrywek tenisa, bilard, i sala ćwiczeń  .

Drugi etap to konkurencje zimowe, czyli Slalom Gigant  o puchar Posła Jacka Falfusa oraz zimowe konkurencje zręcznościowe – rozgrywane na stoku obok zajazdu jak rzuty, biegi, zimowe gry  i konkursy zręcznościowe a także zawody w zjeździe na tzw. ”bele czym” W etapie tym brali udział  niepełnosprawni członkowie Stowarzyszenia „Serce dla Serca” oraz niepełnosprawni podopieczni  ZAZ ze Zwardonia, Żabnicy, Lalik i Milówki.

Również dzięki pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie

w każdy wtorek wykwalifikowani  instruktorzy sportowi  prowadzą zajęcia lekkoatletyczne dla naszych  podopiecznych i ich niepełnosprawnych rodziców na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im.Kopalińskiego w Bielsku Białej, zaś w każdą sobotę  prowadzone są zajęcia gimnastyczno – ruchowe, bocia  i spacery Nordic Walking w pięknych miejscach naszego miasta. Przez kilka lat prowadzono dla dzieci i niepełnosprawnych rodziców zajęcia na basenie Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej.

Organizujemy także wystawy plastyczne i fotograficzne prac naszych podopiecznych, konkursy wiedzy, zabawy andrzejkowe, spotkanie ze Św. Mikołajem oraz szereg innych okolicznościowych zabaw i spotkań. Nasi podopieczni występują i zdobywają nagrody na różnych konkursach i festiwalach piosenki, nabierając pewności i przełamując swoje ograniczenia. Wydaliśmy namalowane przez dzieci kartki bożonarodzeniowe, wielkanocne oraz płytę CD z piosenkami.

Dla osób leżących i obłożnie chorych jeden raz w tygodniu  wolontariusz naszego Stowarzyszenia, a zarazem rehabilitant i fizykoterapeuta ze Szpitala Kolejowego  w Bielsku Białej prowadzi nieodpłatną rehabilitację w ich domach.

Nasi podopieczni uczestniczą również  w balach i spotkaniach zorganizowanych w Miejskim Domu Kultury w Hałcnowie, w Bielskiej Szkole Przemysłowej i w Zespole Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej. Zależy nam na szeroko rozumianej integracji.

Corocznie w  Wielki Piątek organizujemy  czuwanie przy Bożym Grobie połączone z rozważeniami Drogi Krzyżowej. Wcześniej kilkakrotnie staraliśmy się sprawy ludzi chorych i niepełnosprawnych powierzać Bogu w czasie Drogi Krzyżowej na Hrobaczej Łące i w Kozach u „Panienki”. Rozważania prowadzone przez dzieci naznaczone stygmatem cierpienia są mocnym świadectwem. W Stowarzyszeniu działa Róża Różańcowa. Naszym opiekunem jest ks. Józef Oleszko. Odprawia dla nas comiesięczne  Msze Św. w kościele Trójcy Przenajświętszej oraz podczas każdego wyjazdu rehabilitacyjnego, pielgrzymkowego (...) i wycieczkowego.

Stowarzyszenie posiada wykwalifikowanych wolontariuszy – pedagogów, rehabilitantów, instruktorów sportowych. W ciągu 16-letniej działalności mogliśmy liczyć na pomoc wielu życzliwych ludzi i przyjaciół – wśród nich Posłów RP – pani Małgorzaty Pępek i pana Jacka Falfusa; a także przedstawicieli władz i instytucji samorządowych. To pomaga nam w realizacji zamierzonych celów. W naszej działalności doświadczamy także pomocy i wsparcia naszych sponsorów i przyjaciół.

                                              Od czerwca  do grudnia 2016r realizujemy program ASOS – Aktywne Starzenie Osób Starszych .Beneficjentami programu są seniorzy 60+ z naszego Stowarzyszenia, Samopomocowego Klubu Seniora w Komorowicach i Koła Emerytów i Rencistów w Kozach. Program został skierowany do 100 odbiorców ale cieszy się tak dużym zainteresowaniem iż obecnie uczestniczy w nim przeszło 150 seniorów. Szerzej o programie można przeczytać w zakładce ASOS – edycja 2016

Trudno w kilku minutach przedstawić działalność Stowarzyszenia; a tym bardziej opisać duchowe i emocjonalne owoce naszych spotkań. Trzeba powiedzieć, że poprzez minione lata naszej pracy i obecności pośród tych dzieci i seniorów doświadczamy, że to one są naszymi nauczycielami – ucząc nas pokory, radości życia i wdzięczności.

 

 

 

 

Nawigacja

banerauratech