Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd

Oleszko Józef

Prezes Zarządu

Biłek Regnowska Ewa

Wiceprezes

Gandor Łucja

Sekretarz

Adamczyk Natalia

Skarbnik

Konior Halina

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Czesława Zofia Kozieł

Członek organu nadzoru - przewodnicząca

Iwona Zdzisława Słobosz

Członek organu nadzoru - zastępca przewodniczącego

Krystyna Maria Włoch

Członek organu nadzoru - członekNawigacja

banerauratech