Projekty

Główne projekty:
 
I - Ministerstwo Sportu
Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych
1 Zajecia sportowe dla osób niepełnosprawnych
2 Obozy dla osób niepełnosprawnych
3 Imprezy
 
II - Projekty dofinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
1
2
  
 Pozostałe projekty:
 
I - Projekty dofinansowane przez MOPS
1 Pożegnanie lata
 
 
II - Projekty dofinansowane przez Pwiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej
1 Impreza sprtowa

Nawigacja

banerauratech